KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 26/09/2014
Giải 835
Giải 7528
Giải 67692-1564-7400
Giải 53390
Giải 439312-77920-83166-57918
63280-30729-80725
Giải 393865-49035
Giải 298174
Giải 151928
Giải Đặc Biệt014827

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 26/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 26/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 19/09/2014
Giải 840
Giải 7201
Giải 66023-4722-6431
Giải 54093
Giải 454361-55957-07481-57914
75485-76658-29207
Giải 389619-58651
Giải 244292
Giải 194606
Giải Đặc Biệt583114

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 19/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 19/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 12/09/2014
Giải 829
Giải 7437
Giải 62528-8707-8545
Giải 56968
Giải 431824-31690-02033-58012
53352-55963-81545
Giải 353116-30821
Giải 260754
Giải 173100
Giải Đặc Biệt637183

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 12/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 12/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 05/09/2014
Giải 895
Giải 7359
Giải 60596-8726-8307
Giải 56649
Giải 482413-99844-21180-67327
87172-30298-31889
Giải 352164-37347
Giải 284709
Giải 168798
Giải Đặc Biệt248924

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 05/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 05/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 29/08/2014
Giải 821
Giải 7881
Giải 67371-4146-2041
Giải 54498
Giải 450206-68439-39495-04446
89410-84966-53561
Giải 300327-00397
Giải 204223
Giải 124349
Giải Đặc Biệt842603

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 29/08/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 29/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/08/2014
Giải 817
Giải 7779
Giải 62404-1386-5704
Giải 53310
Giải 481951-27874-96506-83829
84198-75529-24611
Giải 316177-38175
Giải 228945
Giải 185769
Giải Đặc Biệt861500

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 22/08/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 22/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/08/2014
Giải 873
Giải 7974
Giải 67721-4780-1325
Giải 50256
Giải 429007-21674-27375-79565
80427-34192-37376
Giải 387484-73371
Giải 286289
Giải 117022
Giải Đặc Biệt710944

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 15/08/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 15/08 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online