KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 05/02/2016
Giải 892
Giải 7245
Giải 63083-7429-0976
Giải 56275
Giải 476617-88042-94288-92141
30692-10895-89266
Giải 365620-61862
Giải 290128
Giải 164581
Giải Đặc Biệt850008

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 05/02/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 05/02 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 29/01/2016
Giải 880
Giải 7705
Giải 62821-8655-6373
Giải 52557
Giải 420511-02746-36269-32449
09182-00275-69479
Giải 338826-26600
Giải 291337
Giải 170425
Giải Đặc Biệt139733

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 29/01/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 29/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/01/2016
Giải 886
Giải 7826
Giải 63926-4219-7785
Giải 58683
Giải 492877-58365-48317-94734
81266-58311-23428
Giải 324773-73175
Giải 261027
Giải 134154
Giải Đặc Biệt136079

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 22/01/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 22/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/01/2016
Giải 855
Giải 7708
Giải 64316-0904-4270
Giải 51913
Giải 469413-29065-09986-29369
99795-15071-34384
Giải 387089-13793
Giải 240722
Giải 137936
Giải Đặc Biệt303283

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 15/01/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 15/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/01/2016
Giải 880
Giải 7745
Giải 66770-0739-9646
Giải 50492
Giải 414007-97358-31648-82486
91908-31622-52006
Giải 362970-58285
Giải 276424
Giải 130586
Giải Đặc Biệt329494

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 08/01/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 08/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 01/01/2016
Giải 822
Giải 7717
Giải 66953-6665-4756
Giải 51112
Giải 486993-01644-07030-62155
37078-87225-91800
Giải 387245-88040
Giải 226310
Giải 171255
Giải Đặc Biệt172178

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 01/01/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 01/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/12/2015
Giải 836
Giải 7594
Giải 64377-5452-9101
Giải 50653
Giải 435444-69360-32303-64488
73169-59995-59846
Giải 372682-73012
Giải 233760
Giải 121167
Giải Đặc Biệt193636

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 25/12/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 25/12 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online