KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 13/01/2017
Giải 857
Giải 7959
Giải 62371-7945-2332
Giải 54808
Giải 448101-00615-38710-71349
17208-68112-05934
Giải 325190-78050
Giải 214100
Giải 187997
Giải Đặc Biệt879255

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 13/01/2017
Soạn tin: KQXS TVinh 13/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/01/2017
Giải 849
Giải 7573
Giải 62609-6348-3979
Giải 57509
Giải 441142-12654-28971-86267
84298-59057-57898
Giải 336193-27744
Giải 230990
Giải 158540
Giải Đặc Biệt324722

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 06/01/2017
Soạn tin: KQXS TVinh 06/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/12/2016
Giải 891
Giải 7419
Giải 60295-4469-8828
Giải 53277
Giải 439105-16721-00852-16277
25773-00172-63370
Giải 366932-92248
Giải 241290
Giải 126631
Giải Đặc Biệt008492

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 30/12/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 30/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/12/2016
Giải 852
Giải 7532
Giải 61772-7832-1659
Giải 55433
Giải 463893-44716-51367-26986
76254-34262-09899
Giải 325496-34964
Giải 237846
Giải 186920
Giải Đặc Biệt334661

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 23/12/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 23/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/12/2016
Giải 819
Giải 7609
Giải 61446-7181-5513
Giải 50601
Giải 484215-54598-60282-81193
17284-15359-54139
Giải 306957-89628
Giải 204025
Giải 151066
Giải Đặc Biệt686524

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 16/12/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 16/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 09/12/2016
Giải 828
Giải 7862
Giải 60700-3379-4182
Giải 55960
Giải 452948-77517-77823-63654
69636-11909-37319
Giải 331555-70384
Giải 275634
Giải 186690
Giải Đặc Biệt834181

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 09/12/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 09/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 02/12/2016
Giải 855
Giải 7617
Giải 60214-4421-3701
Giải 51182
Giải 459635-68829-13891-21417
61960-21080-70289
Giải 328304-06922
Giải 245135
Giải 160368
Giải Đặc Biệt137978

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 02/12/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 02/12 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online