KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 01/07/2016
Giải 812
Giải 7230
Giải 68496-7039-8714
Giải 53112
Giải 497257-11907-01726-70217
37200-87003-59336
Giải 323176-93613
Giải 246988
Giải 154988
Giải Đặc Biệt056566

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 01/07/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 01/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 24/06/2016
Giải 887
Giải 7891
Giải 67759-2360-0428
Giải 50701
Giải 444161-67630-32114-86551
68965-57345-64420
Giải 348378-95256
Giải 217880
Giải 127140
Giải Đặc Biệt690367

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 24/06/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 24/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 17/06/2016
Giải 844
Giải 7576
Giải 67786-7614-3642
Giải 55014
Giải 488749-24071-82682-20054
89841-76121-03224
Giải 365639-79651
Giải 279965
Giải 177684
Giải Đặc Biệt548206

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 17/06/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 17/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 10/06/2016
Giải 885
Giải 7045
Giải 65577-7105-3450
Giải 50426
Giải 472502-51521-90158-29447
01715-60442-23098
Giải 396843-92615
Giải 238718
Giải 159396
Giải Đặc Biệt956241

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 10/06/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 10/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 03/06/2016
Giải 805
Giải 7718
Giải 68643-3039-5191
Giải 56000
Giải 489697-42424-78933-06733
07180-00125-97628
Giải 301762-98479
Giải 296671
Giải 120316
Giải Đặc Biệt988806

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 03/06/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 03/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 27/05/2016
Giải 894
Giải 7627
Giải 61420-4757-5514
Giải 58476
Giải 486181-75459-00109-48890
88320-40821-72302
Giải 302715-40216
Giải 237139
Giải 120170
Giải Đặc Biệt250932

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 27/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 27/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/05/2016
Giải 804
Giải 7167
Giải 65851-0598-9450
Giải 52730
Giải 473157-06279-76353-95636
00770-72495-71706
Giải 372433-54247
Giải 263313
Giải 161601
Giải Đặc Biệt959073

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 20/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 20/05 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online