KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 29/04/2016
Giải 894
Giải 7691
Giải 62288-6960-4664
Giải 55936
Giải 407084-80470-01222-84470
18648-19791-09699
Giải 369140-18730
Giải 273756
Giải 151923
Giải Đặc Biệt284315

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 29/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 29/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/04/2016
Giải 889
Giải 7719
Giải 69359-0590-6975
Giải 55239
Giải 419507-74375-19495-97688
07721-23373-17991
Giải 302281-09178
Giải 289265
Giải 148783
Giải Đặc Biệt934989

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 22/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 22/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/04/2016
Giải 898
Giải 7033
Giải 65639-4290-7284
Giải 51349
Giải 442047-90827-80508-63072
24600-69468-44839
Giải 361221-60858
Giải 219188
Giải 197433
Giải Đặc Biệt927497

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 15/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 15/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/04/2016
Giải 880
Giải 7236
Giải 61636-9911-6827
Giải 58175
Giải 403315-25111-50206-36604
25954-37487-13450
Giải 365869-09507
Giải 259464
Giải 103962
Giải Đặc Biệt043388

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 08/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 08/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 01/04/2016
Giải 850
Giải 7660
Giải 61014-9174-7730
Giải 54497
Giải 444717-48498-37118-94051
31597-02607-99623
Giải 354404-03095
Giải 292032
Giải 117494
Giải Đặc Biệt429078

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 01/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 01/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/03/2016
Giải 880
Giải 7284
Giải 63691-8750-0126
Giải 51956
Giải 430700-10652-26523-75830
65288-12005-13351
Giải 373682-87495
Giải 281758
Giải 165534
Giải Đặc Biệt089311

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 25/03/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 25/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/03/2016
Giải 862
Giải 7991
Giải 68947-8961-7391
Giải 59448
Giải 458546-99517-41280-60075
06860-85415-22211
Giải 384193-87021
Giải 247745
Giải 145554
Giải Đặc Biệt558346

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 18/03/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 18/03 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online