KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 27/11/2015
Giải 823
Giải 7045
Giải 61006-7591-0458
Giải 58581
Giải 468236-29641-59324-73012
59053-01832-78064
Giải 344460-26510
Giải 213708
Giải 158411
Giải Đặc Biệt847503

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 27/11/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 27/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/11/2015
Giải 890
Giải 7655
Giải 62405-3785-8383
Giải 52246
Giải 499040-27030-00904-22188
99397-75293-62369
Giải 342344-74982
Giải 237322
Giải 141512
Giải Đặc Biệt993550

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 20/11/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 20/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/11/2015
Giải 801
Giải 7915
Giải 62924-7297-4844
Giải 50708
Giải 426161-40948-54582-06138
93539-60780-03596
Giải 328453-90734
Giải 210200
Giải 127519
Giải Đặc Biệt639226

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 13/11/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 13/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/11/2015
Giải 810
Giải 7585
Giải 63404-2718-5576
Giải 57756
Giải 490345-68863-34368-80803
46639-05036-78915
Giải 367082-94681
Giải 250345
Giải 173483
Giải Đặc Biệt519432

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 06/11/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 06/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/10/2015
Giải 837
Giải 7315
Giải 61547-8575-2518
Giải 50558
Giải 431539-32776-68486-23184
51469-01263-28637
Giải 317328-86431
Giải 218373
Giải 174952
Giải Đặc Biệt101932

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 30/10/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 30/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/10/2015
Giải 865
Giải 7713
Giải 60793-2860-9372
Giải 55908
Giải 421613-11813-95167-48549
30729-59119-68714
Giải 329973-06140
Giải 293725
Giải 126852
Giải Đặc Biệt492383

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 23/10/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 23/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/10/2015
Giải 845
Giải 7264
Giải 67570-9909-0684
Giải 51009
Giải 470773-63325-10918-75752
12734-15048-58875
Giải 319382-21896
Giải 274100
Giải 135039
Giải Đặc Biệt600544

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 16/10/2015
Soạn tin: KQXS TVinh 16/10 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online