KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 27/05/2016
Giải 894
Giải 7627
Giải 61420-4757-5514
Giải 58476
Giải 486181-75459-00109-48890
88320-40821-72302
Giải 302715-40216
Giải 237139
Giải 120170
Giải Đặc Biệt250932

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 27/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 27/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/05/2016
Giải 804
Giải 7167
Giải 65851-0598-9450
Giải 52730
Giải 473157-06279-76353-95636
00770-72495-71706
Giải 372433-54247
Giải 263313
Giải 161601
Giải Đặc Biệt959073

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 20/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 20/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/05/2016
Giải 840
Giải 7883
Giải 66772-8167-0869
Giải 50143
Giải 473160-71698-43496-61378
61421-40814-24960
Giải 303323-47312
Giải 240590
Giải 108173
Giải Đặc Biệt428289

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 13/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 13/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/05/2016
Giải 856
Giải 7980
Giải 68099-6437-6060
Giải 58254
Giải 400971-71492-78869-16595
11273-95861-76441
Giải 314165-65257
Giải 208967
Giải 104411
Giải Đặc Biệt600646

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 06/05/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 06/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 29/04/2016
Giải 894
Giải 7691
Giải 62288-6960-4664
Giải 55936
Giải 407084-80470-01222-84470
18648-19791-09699
Giải 369140-18730
Giải 273756
Giải 151923
Giải Đặc Biệt284315

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 29/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 29/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/04/2016
Giải 889
Giải 7719
Giải 69359-0590-6975
Giải 55239
Giải 419507-74375-19495-97688
07721-23373-17991
Giải 302281-09178
Giải 289265
Giải 148783
Giải Đặc Biệt934989

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 22/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 22/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/04/2016
Giải 898
Giải 7033
Giải 65639-4290-7284
Giải 51349
Giải 442047-90827-80508-63072
24600-69468-44839
Giải 361221-60858
Giải 219188
Giải 197433
Giải Đặc Biệt927497

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 15/04/2016
Soạn tin: KQXS TVinh 15/04 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online