KQXS \ Trà Vinh
Tên giảiKết quả ngày 24/10/2014
Giải 849
Giải 7359
Giải 62096-0006-1137
Giải 53433
Giải 414748-05694-34002-34498
97920-99463-69555
Giải 312124-88340
Giải 231545
Giải 158113
Giải Đặc Biệt655483

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 24/10/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 24/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 17/10/2014
Giải 857
Giải 7477
Giải 66335-1864-0978
Giải 55043
Giải 410326-34510-12826-72315
53589-48666-89940
Giải 306249-01046
Giải 233128
Giải 171626
Giải Đặc Biệt412931

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 17/10/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 17/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 10/10/2014
Giải 816
Giải 7777
Giải 62425-6618-7879
Giải 51433
Giải 405356-51467-78319-06852
30052-66858-69225
Giải 382889-14371
Giải 216261
Giải 122779
Giải Đặc Biệt938462

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 10/10/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 10/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 03/10/2014
Giải 856
Giải 7313
Giải 63842-2892-0671
Giải 57240
Giải 488956-93192-77080-48056
26595-74907-92295
Giải 372751-74646
Giải 261128
Giải 131732
Giải Đặc Biệt087948

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 03/10/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 03/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 26/09/2014
Giải 835
Giải 7528
Giải 67692-1564-7400
Giải 53390
Giải 439312-77920-83166-57918
63280-30729-80725
Giải 393865-49035
Giải 298174
Giải 151928
Giải Đặc Biệt014827

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 26/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 26/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 19/09/2014
Giải 840
Giải 7201
Giải 66023-4722-6431
Giải 54093
Giải 454361-55957-07481-57914
75485-76658-29207
Giải 389619-58651
Giải 244292
Giải 194606
Giải Đặc Biệt583114

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 19/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 19/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 12/09/2014
Giải 829
Giải 7437
Giải 62528-8707-8545
Giải 56968
Giải 431824-31690-02033-58012
53352-55963-81545
Giải 353116-30821
Giải 260754
Giải 173100
Giải Đặc Biệt637183

Lấy KQXS Trà Vinh Ngày 12/09/2014
Soạn tin: KQXS TVinh 12/09 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online