KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 22/06/2017
Giải 822
Giải 7219
Giải 68680-1966-3844
Giải 57992
Giải 493186-74607-95902-21480
78907-17945-03884
Giải 331426-53888
Giải 211878
Giải 131302
Giải Đặc Biệt711201

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 22/06/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 22/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/06/2017
Giải 826
Giải 7482
Giải 64052-5987-7537
Giải 53725
Giải 427345-81829-58297-14507
37633-64118-52158
Giải 330760-51667
Giải 205866
Giải 190101
Giải Đặc Biệt663795

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 15/06/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 15/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/06/2017
Giải 862
Giải 7633
Giải 65279-1533-9857
Giải 57650
Giải 410754-67599-40440-23301
49776-61468-39443
Giải 385879-92695
Giải 204378
Giải 132822
Giải Đặc Biệt194868

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 08/06/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 08/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 01/06/2017
Giải 887
Giải 7488
Giải 69454-4837-2224
Giải 58403
Giải 474196-40135-41020-42167
31220-52287-87779
Giải 374657-75069
Giải 264666
Giải 191604
Giải Đặc Biệt293158

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 01/06/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 01/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/05/2017
Giải 834
Giải 7910
Giải 63481-3053-7154
Giải 54592
Giải 431815-29531-80995-52530
20281-73757-55658
Giải 385859-29136
Giải 221505
Giải 136750
Giải Đặc Biệt420703

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/05/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 25/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/05/2017
Giải 897
Giải 7624
Giải 63771-0348-3094
Giải 56467
Giải 481382-50968-88342-53138
78265-96081-00895
Giải 372282-73469
Giải 231465
Giải 144737
Giải Đặc Biệt691148

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/05/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 18/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/05/2017
Giải 824
Giải 7272
Giải 63806-8475-5115
Giải 51070
Giải 496360-95827-72245-23312
60513-49879-55160
Giải 372281-91810
Giải 245328
Giải 126299
Giải Đặc Biệt250494

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/05/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 11/05 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online