KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 29/09/2016
Giải 893
Giải 7770
Giải 62537-3038-4974
Giải 51235
Giải 489594-68766-02271-28223
99426-71785-94679
Giải 367877-42672
Giải 213740
Giải 159395
Giải Đặc Biệt666475

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 29/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 29/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/09/2016
Giải 811
Giải 7761
Giải 62780-7958-3669
Giải 54456
Giải 438567-53738-42387-63172
45244-15056-94511
Giải 396013-43659
Giải 226720
Giải 102164
Giải Đặc Biệt195160

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 22/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 22/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/09/2016
Giải 863
Giải 7101
Giải 66118-3102-5764
Giải 58206
Giải 443259-99618-88305-53684
46397-41158-63761
Giải 313106-07258
Giải 225038
Giải 104877
Giải Đặc Biệt464131

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 15/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 15/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/09/2016
Giải 857
Giải 7541
Giải 63675-2727-6100
Giải 54840
Giải 477170-84594-38393-75341
79320-82078-02052
Giải 312253-69584
Giải 292098
Giải 161423
Giải Đặc Biệt323908

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 08/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 08/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 01/09/2016
Giải 866
Giải 7451
Giải 67762-3935-0950
Giải 53359
Giải 401614-73051-80547-95780
50414-55573-83383
Giải 331648-02947
Giải 244786
Giải 120756
Giải Đặc Biệt642591

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 01/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 01/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/08/2016
Giải 888
Giải 7090
Giải 63899-1948-1951
Giải 56827
Giải 409612-06879-60338-41976
95689-51881-17097
Giải 319009-69388
Giải 222818
Giải 114748
Giải Đặc Biệt949708

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 25/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/08/2016
Giải 837
Giải 7617
Giải 64768-2893-6368
Giải 58694
Giải 452330-93620-40292-11222
42172-04843-51799
Giải 389178-40846
Giải 272518
Giải 148138
Giải Đặc Biệt281224

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 18/08 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online