KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 16/10/2014
Giải 834
Giải 7766
Giải 65648-1148-1326
Giải 58444
Giải 483152-72516-04653-21270
40367-19453-31425
Giải 330123-04832
Giải 213036
Giải 152581
Giải Đặc Biệt329941

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 16/10/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 16/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 09/10/2014
Giải 876
Giải 7835
Giải 62160-8047-2647
Giải 54538
Giải 477024-65848-93485-48894
47182-61949-38865
Giải 317329-26921
Giải 229259
Giải 194189
Giải Đặc Biệt294807

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 09/10/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 09/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 02/10/2014
Giải 880
Giải 7179
Giải 69530-8383-8329
Giải 59948
Giải 459314-99510-48041-13817
00291-44460-67270
Giải 365053-61839
Giải 247711
Giải 184564
Giải Đặc Biệt611796

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 02/10/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 02/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/09/2014
Giải 800
Giải 7923
Giải 69144-6420-3148
Giải 55732
Giải 452039-94036-13223-87176
96636-30557-63334
Giải 322779-32379
Giải 239163
Giải 174121
Giải Đặc Biệt749664

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 25/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/09/2014
Giải 891
Giải 7446
Giải 64011-4505-8273
Giải 56893
Giải 420764-38744-66889-52853
74324-57148-81904
Giải 374625-33066
Giải 212977
Giải 125457
Giải Đặc Biệt842965

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 18/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/09/2014
Giải 836
Giải 7924
Giải 68944-9264-3872
Giải 54788
Giải 423652-64347-05830-41464
30312-05812-64260
Giải 323326-53157
Giải 226538
Giải 170171
Giải Đặc Biệt290725

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 11/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 04/09/2014
Giải 850
Giải 7869
Giải 66594-6133-5811
Giải 50598
Giải 497233-57668-48830-50904
03479-68151-41256
Giải 389083-05974
Giải 230737
Giải 176638
Giải Đặc Biệt862468

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 04/09 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online