KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 04/02/2016
Giải 861
Giải 7034
Giải 69213-0789-3280
Giải 57468
Giải 448872-91460-55980-56530
07194-63009-59838
Giải 367553-28320
Giải 242712
Giải 157184
Giải Đặc Biệt044980

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/02/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 04/02 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/01/2016
Giải 809
Giải 7123
Giải 64618-7770-1119
Giải 52115
Giải 404641-01745-24025-80896
57861-32844-99658
Giải 370899-49618
Giải 244982
Giải 114771
Giải Đặc Biệt889835

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/01/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 28/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/01/2016
Giải 867
Giải 7608
Giải 69170-9191-4737
Giải 59893
Giải 484481-33721-93534-51462
81321-39527-54182
Giải 338123-24550
Giải 203726
Giải 115419
Giải Đặc Biệt532993

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/01/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 21/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/01/2016
Giải 825
Giải 7069
Giải 64827-9490-5867
Giải 50672
Giải 441467-68145-05776-28474
83266-06077-63878
Giải 310795-99260
Giải 231781
Giải 108994
Giải Đặc Biệt299951

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/01/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 14/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 07/01/2016
Giải 839
Giải 7638
Giải 62999-7178-2404
Giải 51101
Giải 404424-04298-83405-01974
53042-94487-97607
Giải 325673-25342
Giải 270870
Giải 129944
Giải Đặc Biệt758428

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 07/01/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 07/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 31/12/2015
Giải 874
Giải 7087
Giải 64473-3808-2279
Giải 50571
Giải 416260-17317-57349-96378
07731-72815-38813
Giải 393860-68450
Giải 228807
Giải 101358
Giải Đặc Biệt667835

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 31/12/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 31/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 24/12/2015
Giải 890
Giải 7134
Giải 60879-8082-9906
Giải 57744
Giải 457041-98491-50615-46774
72652-97985-38472
Giải 342396-40248
Giải 280695
Giải 179031
Giải Đặc Biệt172556

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 24/12/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 24/12 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online