KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 25/08/2016
Giải 888
Giải 7090
Giải 63899-1948-1951
Giải 56827
Giải 409612-06879-60338-41976
95689-51881-17097
Giải 319009-69388
Giải 222818
Giải 114748
Giải Đặc Biệt949708

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 25/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/08/2016
Giải 837
Giải 7617
Giải 64768-2893-6368
Giải 58694
Giải 452330-93620-40292-11222
42172-04843-51799
Giải 389178-40846
Giải 272518
Giải 148138
Giải Đặc Biệt281224

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 18/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/08/2016
Giải 852
Giải 7322
Giải 63053-9928-0176
Giải 59525
Giải 443150-02969-21866-85253
11768-27230-93717
Giải 372909-10712
Giải 293647
Giải 158203
Giải Đặc Biệt367047

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 11/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 04/08/2016
Giải 873
Giải 7637
Giải 66190-6125-4974
Giải 57650
Giải 431809-69978-96247-54523
39863-37661-07222
Giải 355463-60819
Giải 249010
Giải 172965
Giải Đặc Biệt868949

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/08/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 04/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/07/2016
Giải 813
Giải 7996
Giải 67843-5946-7921
Giải 53631
Giải 470353-78498-50322-75981
76322-63103-67253
Giải 337519-86952
Giải 251156
Giải 150632
Giải Đặc Biệt241909

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 28/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/07/2016
Giải 829
Giải 7456
Giải 62719-6398-6242
Giải 54299
Giải 437077-05124-72226-21511
43003-77493-81026
Giải 329211-14702
Giải 216514
Giải 178258
Giải Đặc Biệt455375

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 21/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/07/2016
Giải 865
Giải 7286
Giải 67579-5385-6959
Giải 57901
Giải 443265-18655-96542-29303
55160-38473-36921
Giải 308252-42291
Giải 230145
Giải 187272
Giải Đặc Biệt261673

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 14/07 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online