KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 18/12/2014
Giải 894
Giải 7703
Giải 64193-5544-8233
Giải 57522
Giải 423632-98672-14923-23830
93564-65841-83904
Giải 346857-30960
Giải 250580
Giải 141366
Giải Đặc Biệt579385

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 18/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/12/2014
Giải 896
Giải 7341
Giải 68913-0682-0196
Giải 58381
Giải 477796-58163-40916-92602
94501-72891-01369
Giải 305824-78530
Giải 279137
Giải 181285
Giải Đặc Biệt049196

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 11/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 04/12/2014
Giải 802
Giải 7421
Giải 69382-1511-2985
Giải 52151
Giải 425113-82976-80909-30860
83372-30268-63168
Giải 304812-87383
Giải 295938
Giải 141872
Giải Đặc Biệt042693

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 04/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 27/11/2014
Giải 851
Giải 7361
Giải 60937-8918-0147
Giải 54190
Giải 493111-20472-98827-83115
38150-00040-22571
Giải 342739-65817
Giải 245505
Giải 157160
Giải Đặc Biệt916905

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 27/11/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 27/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/11/2014
Giải 826
Giải 7442
Giải 68989-8788-8624
Giải 52195
Giải 470224-54720-65784-74138
21293-47420-52244
Giải 370840-48740
Giải 270290
Giải 151730
Giải Đặc Biệt789356

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/11/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 20/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/11/2014
Giải 820
Giải 7311
Giải 69861-1192-8125
Giải 53344
Giải 422959-35807-42167-60041
33616-23422-38067
Giải 376080-08443
Giải 278414
Giải 196606
Giải Đặc Biệt681181

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 13/11/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 13/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/11/2014
Giải 855
Giải 7880
Giải 64584-6453-3621
Giải 53518
Giải 440778-52663-70242-48478
92944-38999-57202
Giải 339155-82158
Giải 263948
Giải 141263
Giải Đặc Biệt289081

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 06/11/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 06/11 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online