KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 17/04/2014
Giải 827
Giải 7787
Giải 63918-3647-8703
Giải 50396
Giải 408882-76120-00601-36217
92001-38137-90736
Giải 352626-74730
Giải 240562
Giải 183887
Giải Đặc Biệt120753

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 17/04/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 17/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 10/04/2014
Giải 869
Giải 7970
Giải 66097-4042-9901
Giải 52069
Giải 426148-48331-26424-97644
85133-33684-02870
Giải 334621-58531
Giải 231189
Giải 137902
Giải Đặc Biệt302848

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 10/04/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 10/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 03/04/2014
Giải 855
Giải 7767
Giải 66601-2862-8090
Giải 56781
Giải 462640-82735-85083-48519
69088-04248-05242
Giải 358563-71707
Giải 202804
Giải 115995
Giải Đặc Biệt185844

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 03/04/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 03/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 27/03/2014
Giải 882
Giải 7467
Giải 65890-4913-2157
Giải 53797
Giải 431058-07395-49956-91319
65795-65037-56999
Giải 317835-11722
Giải 226375
Giải 177833
Giải Đặc Biệt069451

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 27/03/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 27/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/03/2014
Giải 804
Giải 7664
Giải 64777-4976-7191
Giải 58371
Giải 449329-13589-97775-06979
21645-99749-95976
Giải 384800-91742
Giải 261918
Giải 184257
Giải Đặc Biệt255061

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/03/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 20/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/03/2014
Giải 801
Giải 7926
Giải 63786-1438-1926
Giải 56417
Giải 405247-73388-29372-07763
03892-27378-28833
Giải 328133-62971
Giải 263877
Giải 150101
Giải Đặc Biệt079212

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 13/03/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 13/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/03/2014
Giải 806
Giải 7253
Giải 67803-4497-9913
Giải 57994
Giải 471842-42391-94361-30758
43246-19489-57547
Giải 341185-18410
Giải 214189
Giải 123937
Giải Đặc Biệt409793

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 06/03/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 06/03 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online