KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 11/09/2014
Giải 836
Giải 7924
Giải 68944-9264-3872
Giải 54788
Giải 423652-64347-05830-41464
30312-05812-64260
Giải 323326-53157
Giải 226538
Giải 170171
Giải Đặc Biệt290725

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 11/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 04/09/2014
Giải 850
Giải 7869
Giải 66594-6133-5811
Giải 50598
Giải 497233-57668-48830-50904
03479-68151-41256
Giải 389083-05974
Giải 230737
Giải 176638
Giải Đặc Biệt862468

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 04/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/08/2014
Giải 812
Giải 7032
Giải 62663-9322-1312
Giải 53609
Giải 471381-64717-22762-25103
72035-06465-03817
Giải 361099-18507
Giải 221419
Giải 175075
Giải Đặc Biệt001378

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 28/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/08/2014
Giải 851
Giải 7512
Giải 60986-1653-0740
Giải 59512
Giải 496990-66116-78323-95248
52613-07321-46905
Giải 362616-36794
Giải 213033
Giải 137560
Giải Đặc Biệt795615

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 21/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/08/2014
Giải 832
Giải 7544
Giải 69735-5898-5660
Giải 59909
Giải 406918-93789-18311-19958
50243-54960-00134
Giải 344059-39825
Giải 216481
Giải 124917
Giải Đặc Biệt043664

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 14/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 07/08/2014
Giải 890
Giải 7381
Giải 61820-7748-6924
Giải 52057
Giải 485517-82540-29875-37634
40877-57700-48037
Giải 305965-51757
Giải 253401
Giải 161837
Giải Đặc Biệt647648

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 07/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 07/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 31/07/2014
Giải 825
Giải 7933
Giải 60211-1697-3832
Giải 54639
Giải 422019-44470-36918-28463
93349-85825-39153
Giải 306740-75763
Giải 254184
Giải 154871
Giải Đặc Biệt569771

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 31/07/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 31/07 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online