KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 22/01/2015
Giải 801
Giải 7749
Giải 61017-7053-9541
Giải 58957
Giải 450050-41837-47554-69866
86262-93089-24835
Giải 329143-77782
Giải 234895
Giải 173950
Giải Đặc Biệt246886

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 22/01/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 22/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/01/2015
Giải 852
Giải 7530
Giải 66120-5903-8773
Giải 54936
Giải 485081-48801-71291-28111
04796-76710-14853
Giải 367907-17179
Giải 244046
Giải 121342
Giải Đặc Biệt005135

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 15/01/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 15/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/01/2015
Giải 861
Giải 7537
Giải 60230-6886-3638
Giải 54184
Giải 459543-63448-57546-00752
11422-36243-40231
Giải 323771-73709
Giải 270557
Giải 184109
Giải Đặc Biệt694014

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 08/01/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 08/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 01/01/2015
Giải 800
Giải 7396
Giải 68162-4063-9534
Giải 58796
Giải 450456-26232-95759-17438
80239-63596-26590
Giải 308323-93600
Giải 224263
Giải 134232
Giải Đặc Biệt617304

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 01/01/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 01/01 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 25/12/2014
Giải 892
Giải 7026
Giải 60008-7178-8109
Giải 56936
Giải 439023-85242-44719-53633
68190-55795-28450
Giải 313605-39498
Giải 215841
Giải 103825
Giải Đặc Biệt376110

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 25/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/12/2014
Giải 894
Giải 7703
Giải 64193-5544-8233
Giải 57522
Giải 423632-98672-14923-23830
93564-65841-83904
Giải 346857-30960
Giải 250580
Giải 141366
Giải Đặc Biệt579385

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 18/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/12/2014
Giải 896
Giải 7341
Giải 68913-0682-0196
Giải 58381
Giải 477796-58163-40916-92602
94501-72891-01369
Giải 305824-78530
Giải 279137
Giải 181285
Giải Đặc Biệt049196

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/12/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 11/12 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online