KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 27/08/2015
Giải 809
Giải 7080
Giải 69257-3458-9593
Giải 55266
Giải 447532-25481-50863-87202
27975-89919-49713
Giải 331907-01135
Giải 266726
Giải 193107
Giải Đặc Biệt753222

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 27/08/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 27/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/08/2015
Giải 841
Giải 7153
Giải 69155-2835-6848
Giải 50597
Giải 439309-75249-28284-47964
97934-60954-58026
Giải 343552-27943
Giải 213281
Giải 134755
Giải Đặc Biệt778623

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/08/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 20/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/08/2015
Giải 876
Giải 7657
Giải 65734-5236-2326
Giải 58226
Giải 441621-68142-97584-31191
62870-97228-36445
Giải 398180-14481
Giải 291466
Giải 136430
Giải Đặc Biệt716130

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 13/08/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 13/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/08/2015
Giải 894
Giải 7692
Giải 65534-5635-1400
Giải 54709
Giải 484478-97285-16765-07240
28510-71910-72512
Giải 366740-06108
Giải 249733
Giải 165419
Giải Đặc Biệt025958

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 06/08/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 06/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/07/2015
Giải 881
Giải 7202
Giải 66791-7338-4888
Giải 58408
Giải 455488-23127-67371-43509
70794-44951-53359
Giải 358507-63347
Giải 274800
Giải 144042
Giải Đặc Biệt279193

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 30/07/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 30/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/07/2015
Giải 850
Giải 7251
Giải 63409-8734-3218
Giải 58667
Giải 469635-00730-65871-12061
42821-35799-90723
Giải 306014-06129
Giải 218925
Giải 102935
Giải Đặc Biệt196675

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 23/07/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 23/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/07/2015
Giải 834
Giải 7860
Giải 60876-3145-8538
Giải 53881
Giải 471383-98380-51156-78556
87629-35715-20134
Giải 358706-65530
Giải 224358
Giải 119764
Giải Đặc Biệt627188

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 16/07/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 16/07 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online