KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 28/07/2016
Giải 813
Giải 7996
Giải 67843-5946-7921
Giải 53631
Giải 470353-78498-50322-75981
76322-63103-67253
Giải 337519-86952
Giải 251156
Giải 150632
Giải Đặc Biệt241909

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 28/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/07/2016
Giải 829
Giải 7456
Giải 62719-6398-6242
Giải 54299
Giải 437077-05124-72226-21511
43003-77493-81026
Giải 329211-14702
Giải 216514
Giải 178258
Giải Đặc Biệt455375

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 21/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/07/2016
Giải 865
Giải 7286
Giải 67579-5385-6959
Giải 57901
Giải 443265-18655-96542-29303
55160-38473-36921
Giải 308252-42291
Giải 230145
Giải 187272
Giải Đặc Biệt261673

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 14/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 07/07/2016
Giải 893
Giải 7620
Giải 62709-9684-3717
Giải 56581
Giải 423435-19797-35786-07697
39088-60864-27829
Giải 313612-62126
Giải 283937
Giải 151667
Giải Đặc Biệt895794

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 07/07/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 07/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/06/2016
Giải 882
Giải 7381
Giải 66131-4815-3581
Giải 54043
Giải 496145-74145-45440-95754
57641-98162-54100
Giải 325492-16610
Giải 244053
Giải 127282
Giải Đặc Biệt707252

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 30/06/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 30/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/06/2016
Giải 804
Giải 7535
Giải 67418-0768-8626
Giải 54930
Giải 431281-12499-14794-35720
19192-23742-39116
Giải 307235-14938
Giải 281677
Giải 101443
Giải Đặc Biệt417840

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 23/06/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 23/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/06/2016
Giải 864
Giải 7045
Giải 66711-1779-7081
Giải 52821
Giải 483824-36826-39462-21369
76020-32359-42614
Giải 322418-53893
Giải 232098
Giải 164020
Giải Đặc Biệt035278

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 16/06/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 16/06 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online