KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 25/09/2014
Giải 800
Giải 7923
Giải 69144-6420-3148
Giải 55732
Giải 452039-94036-13223-87176
96636-30557-63334
Giải 322779-32379
Giải 239163
Giải 174121
Giải Đặc Biệt749664

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 25/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 25/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 18/09/2014
Giải 891
Giải 7446
Giải 64011-4505-8273
Giải 56893
Giải 420764-38744-66889-52853
74324-57148-81904
Giải 374625-33066
Giải 212977
Giải 125457
Giải Đặc Biệt842965

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 18/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 18/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 11/09/2014
Giải 836
Giải 7924
Giải 68944-9264-3872
Giải 54788
Giải 423652-64347-05830-41464
30312-05812-64260
Giải 323326-53157
Giải 226538
Giải 170171
Giải Đặc Biệt290725

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 11/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 11/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 04/09/2014
Giải 850
Giải 7869
Giải 66594-6133-5811
Giải 50598
Giải 497233-57668-48830-50904
03479-68151-41256
Giải 389083-05974
Giải 230737
Giải 176638
Giải Đặc Biệt862468

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 04/09/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 04/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/08/2014
Giải 812
Giải 7032
Giải 62663-9322-1312
Giải 53609
Giải 471381-64717-22762-25103
72035-06465-03817
Giải 361099-18507
Giải 221419
Giải 175075
Giải Đặc Biệt001378

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 28/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/08/2014
Giải 851
Giải 7512
Giải 60986-1653-0740
Giải 59512
Giải 496990-66116-78323-95248
52613-07321-46905
Giải 362616-36794
Giải 213033
Giải 137560
Giải Đặc Biệt795615

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 21/08 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/08/2014
Giải 832
Giải 7544
Giải 69735-5898-5660
Giải 59909
Giải 406918-93789-18311-19958
50243-54960-00134
Giải 344059-39825
Giải 216481
Giải 124917
Giải Đặc Biệt043664

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/08/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 14/08 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online