KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 24/07/2014
Giải 841
Giải 7642
Giải 60590-1950-7226
Giải 53328
Giải 442154-62434-61413-46949
66658-31041-19395
Giải 370771-87235
Giải 211533
Giải 194710
Giải Đặc Biệt708663

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 24/07/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 24/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 17/07/2014
Giải 868
Giải 7809
Giải 60081-2353-5763
Giải 55382
Giải 433841-54077-28315-39043
11216-11807-03072
Giải 370203-68415
Giải 291316
Giải 108947
Giải Đặc Biệt431193

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 17/07/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 17/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 10/07/2014
Giải 814
Giải 7399
Giải 60888-2587-5679
Giải 52415
Giải 484964-11524-07556-72273
22222-27476-31928
Giải 384070-17797
Giải 266726
Giải 113979
Giải Đặc Biệt661536

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 10/07/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 10/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 03/07/2014
Giải 895
Giải 7187
Giải 69083-7071-1271
Giải 59871
Giải 430540-85910-68693-03663
63855-32361-99413
Giải 373594-00348
Giải 220301
Giải 167507
Giải Đặc Biệt390204

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 03/07/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 03/07 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 26/06/2014
Giải 868
Giải 7318
Giải 62196-2796-2830
Giải 57359
Giải 452789-82524-73643-46633
02078-62309-80614
Giải 366402-18777
Giải 276823
Giải 138446
Giải Đặc Biệt527057

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 26/06/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 26/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 19/06/2014
Giải 825
Giải 7405
Giải 63694-2883-6495
Giải 50060
Giải 418948-31552-86882-59254
59452-02761-87374
Giải 319621-61269
Giải 205216
Giải 139484
Giải Đặc Biệt611365

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 19/06/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 19/06 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 12/06/2014
Giải 875
Giải 7535
Giải 65471-4402-8603
Giải 59251
Giải 434225-27011-41204-89396
02163-09568-00367
Giải 300429-82404
Giải 223056
Giải 145796
Giải Đặc Biệt281981

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 12/06/2014
Soạn tin: KQXS TNinh 12/06 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online