KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 01/12/2016
Giải 813
Giải 7377
Giải 66451-2598-8099
Giải 50599
Giải 400421-16804-44263-53805
08295-42424-69611
Giải 326944-17012
Giải 253197
Giải 152501
Giải Đặc Biệt657093

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 01/12/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 01/12 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 24/11/2016
Giải 802
Giải 7272
Giải 68514-2067-3197
Giải 56923
Giải 495082-73763-94941-11646
20599-00439-74737
Giải 390991-28011
Giải 253767
Giải 196441
Giải Đặc Biệt744037

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 24/11/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 24/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 17/11/2016
Giải 842
Giải 7519
Giải 62199-5548-9149
Giải 57380
Giải 497083-40908-65871-23723
71504-88586-18970
Giải 353305-13486
Giải 211897
Giải 134700
Giải Đặc Biệt134811

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 17/11/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 17/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 10/11/2016
Giải 860
Giải 7471
Giải 63291-6092-3620
Giải 53500
Giải 454468-86817-82289-54544
74686-82490-68995
Giải 393163-59537
Giải 253909
Giải 127819
Giải Đặc Biệt122058

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 10/11/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 10/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 03/11/2016
Giải 862
Giải 7936
Giải 61477-9683-5481
Giải 54405
Giải 441100-77203-49754-69375
16271-42455-61636
Giải 368587-59051
Giải 227706
Giải 111332
Giải Đặc Biệt615642

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 03/11/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 03/11 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 27/10/2016
Giải 884
Giải 7535
Giải 66815-2150-2147
Giải 50439
Giải 466983-53333-18496-79996
30379-89464-79439
Giải 346358-32440
Giải 246353
Giải 148158
Giải Đặc Biệt691834

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 27/10/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 27/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/10/2016
Giải 813
Giải 7879
Giải 60726-5265-7517
Giải 59811
Giải 484854-56155-96918-23148
87913-70915-92296
Giải 376968-62485
Giải 223294
Giải 178597
Giải Đặc Biệt752758

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/10/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 20/10 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online