KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 21/05/2015
Giải 817
Giải 7503
Giải 68622-5428-9199
Giải 54841
Giải 461477-14590-10843-38814
11298-40255-59129
Giải 310066-95262
Giải 261863
Giải 105179
Giải Đặc Biệt912294

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/05/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 21/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/05/2015
Giải 858
Giải 7493
Giải 67407-5863-2364
Giải 52863
Giải 473653-93441-97130-23965
83323-15495-51180
Giải 361510-33762
Giải 274026
Giải 134811
Giải Đặc Biệt453331

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/05/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 14/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 07/05/2015
Giải 805
Giải 7825
Giải 67194-2970-7270
Giải 56759
Giải 473616-41288-60328-83770
02925-12542-80795
Giải 396156-82951
Giải 228225
Giải 101144
Giải Đặc Biệt198883

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 07/05/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 07/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/04/2015
Giải 806
Giải 7902
Giải 69382-8330-3203
Giải 59641
Giải 483656-91961-12916-48462
89479-27523-23523
Giải 368000-04442
Giải 284161
Giải 184489
Giải Đặc Biệt508581

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 30/04/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 30/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/04/2015
Giải 803
Giải 7970
Giải 60341-2841-5763
Giải 50293
Giải 488184-08487-27117-88140
76675-91691-47604
Giải 367917-23263
Giải 254689
Giải 146179
Giải Đặc Biệt409456

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 23/04/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 23/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/04/2015
Giải 850
Giải 7394
Giải 65254-4512-7632
Giải 59445
Giải 425653-07592-41763-40737
34588-84951-00682
Giải 320456-47088
Giải 259631
Giải 154006
Giải Đặc Biệt503367

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 16/04/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 16/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 09/04/2015
Giải 837
Giải 7799
Giải 62773-8076-9746
Giải 57761
Giải 437195-69317-85152-50617
17243-90384-30071
Giải 357917-06981
Giải 277965
Giải 144010
Giải Đặc Biệt260882

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 09/04/2015
Soạn tin: KQXS TNinh 09/04 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online