KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 27/04/2017
Giải 848
Giải 7324
Giải 61299-9447-1138
Giải 58652
Giải 416979-58842-32618-16100
34637-34101-98113
Giải 361588-15877
Giải 275306
Giải 119011
Giải Đặc Biệt867358

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 27/04/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 27/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 20/04/2017
Giải 888
Giải 7554
Giải 68617-7647-3115
Giải 54717
Giải 434326-99874-25881-63402
26476-17290-42238
Giải 344604-62625
Giải 234209
Giải 135753
Giải Đặc Biệt160207

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/04/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 20/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/04/2017
Giải 837
Giải 7979
Giải 63686-3318-4213
Giải 53854
Giải 412420-41213-28446-75591
39617-88624-67818
Giải 350978-11905
Giải 250742
Giải 133658
Giải Đặc Biệt148212

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 13/04/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 13/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/04/2017
Giải 824
Giải 7644
Giải 61218-7313-5631
Giải 59553
Giải 475019-68448-51231-32515
83847-66737-60725
Giải 387817-93396
Giải 276001
Giải 108704
Giải Đặc Biệt883743

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 06/04/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 06/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 30/03/2017
Giải 811
Giải 7955
Giải 63779-6737-1870
Giải 56894
Giải 445617-71168-27051-28339
63890-09632-36730
Giải 312960-96103
Giải 292954
Giải 192423
Giải Đặc Biệt624075

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 30/03/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 30/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 23/03/2017
Giải 844
Giải 7549
Giải 66831-6042-9180
Giải 50112
Giải 403035-27527-86118-40451
20242-52692-98895
Giải 326212-95009
Giải 247353
Giải 169613
Giải Đặc Biệt921156

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 23/03/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 23/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 16/03/2017
Giải 829
Giải 7452
Giải 60003-5585-5311
Giải 56382
Giải 461905-00421-93228-14151
94362-60579-07500
Giải 319079-46395
Giải 297655
Giải 193484
Giải Đặc Biệt796595

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 16/03/2017
Soạn tin: KQXS TNinh 16/03 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online