KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 20/10/2016
Giải 813
Giải 7879
Giải 60726-5265-7517
Giải 59811
Giải 484854-56155-96918-23148
87913-70915-92296
Giải 376968-62485
Giải 223294
Giải 178597
Giải Đặc Biệt752758

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 20/10/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 20/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 13/10/2016
Giải 830
Giải 7228
Giải 62183-9926-7581
Giải 50799
Giải 498872-87301-83512-48473
13441-96972-64318
Giải 330661-55533
Giải 269182
Giải 175024
Giải Đặc Biệt411440

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 13/10/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 13/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 06/10/2016
Giải 815
Giải 7183
Giải 68371-5463-3183
Giải 55992
Giải 470931-76014-04422-26394
33158-89782-86646
Giải 365003-73719
Giải 226711
Giải 163303
Giải Đặc Biệt168603

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 06/10/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 06/10 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 29/09/2016
Giải 893
Giải 7770
Giải 62537-3038-4974
Giải 51235
Giải 489594-68766-02271-28223
99426-71785-94679
Giải 367877-42672
Giải 213740
Giải 159395
Giải Đặc Biệt666475

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 29/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 29/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 22/09/2016
Giải 811
Giải 7761
Giải 62780-7958-3669
Giải 54456
Giải 438567-53738-42387-63172
45244-15056-94511
Giải 396013-43659
Giải 226720
Giải 102164
Giải Đặc Biệt195160

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 22/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 22/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 15/09/2016
Giải 863
Giải 7101
Giải 66118-3102-5764
Giải 58206
Giải 443259-99618-88305-53684
46397-41158-63761
Giải 313106-07258
Giải 225038
Giải 104877
Giải Đặc Biệt464131

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 15/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 15/09 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 08/09/2016
Giải 857
Giải 7541
Giải 63675-2727-6100
Giải 54840
Giải 477170-84594-38393-75341
79320-82078-02052
Giải 312253-69584
Giải 292098
Giải 161423
Giải Đặc Biệt323908

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 08/09/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 08/09 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online