KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 05/05/2016
Giải 868
Giải 7357
Giải 63608-2395-4820
Giải 56483
Giải 458983-73847-36944-41596
43569-25130-60166
Giải 358567-07904
Giải 276288
Giải 127700
Giải Đặc Biệt102864

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 05/05/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 05/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/04/2016
Giải 888
Giải 7145
Giải 64829-0662-7468
Giải 58735
Giải 461745-52158-77931-35351
88354-76652-92526
Giải 363773-61679
Giải 285266
Giải 172061
Giải Đặc Biệt238925

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 28/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/04/2016
Giải 818
Giải 7444
Giải 64288-0943-1690
Giải 58066
Giải 461441-64059-39721-78698
38085-81586-37326
Giải 391397-80140
Giải 279962
Giải 168830
Giải Đặc Biệt055367

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 21/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/04/2016
Giải 814
Giải 7699
Giải 67640-2505-9524
Giải 57793
Giải 450948-29162-22052-86197
73221-53914-52191
Giải 361697-66778
Giải 297543
Giải 100485
Giải Đặc Biệt974023

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 14/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 07/04/2016
Giải 859
Giải 7224
Giải 67164-3619-5122
Giải 50123
Giải 466346-12406-45461-28736
70266-22417-11538
Giải 391444-34077
Giải 269742
Giải 148375
Giải Đặc Biệt658925

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 07/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 07/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 31/03/2016
Giải 848
Giải 7645
Giải 69539-3040-6957
Giải 57712
Giải 429113-76985-80417-71611
47652-69725-87897
Giải 371022-86048
Giải 249944
Giải 172812
Giải Đặc Biệt377909

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 31/03/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 31/03 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 24/03/2016
Giải 885
Giải 7884
Giải 66322-3407-7576
Giải 52091
Giải 447373-31309-61692-06447
91036-67130-61716
Giải 372985-13360
Giải 280403
Giải 136357
Giải Đặc Biệt319312

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 24/03/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 24/03 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online