KQXS \ Tây Ninh
Tên giảiKết quả ngày 26/05/2016
Giải 887
Giải 7323
Giải 69238-7739-1866
Giải 56377
Giải 453373-05450-49314-39589
30998-03338-62443
Giải 392841-90536
Giải 236985
Giải 155924
Giải Đặc Biệt841693

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 26/05/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 26/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 19/05/2016
Giải 894
Giải 7973
Giải 69250-0686-1902
Giải 56853
Giải 490532-69821-01378-25879
72945-46934-07716
Giải 312111-68822
Giải 227186
Giải 106530
Giải Đặc Biệt541410

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 19/05/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 19/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 12/05/2016
Giải 884
Giải 7612
Giải 63557-6776-9773
Giải 50237
Giải 452902-11208-06805-72855
50195-76013-34128
Giải 307478-01695
Giải 260817
Giải 120910
Giải Đặc Biệt003540

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 12/05/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 12/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 05/05/2016
Giải 868
Giải 7357
Giải 63608-2395-4820
Giải 56483
Giải 458983-73847-36944-41596
43569-25130-60166
Giải 358567-07904
Giải 276288
Giải 127700
Giải Đặc Biệt102864

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 05/05/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 05/05 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 28/04/2016
Giải 888
Giải 7145
Giải 64829-0662-7468
Giải 58735
Giải 461745-52158-77931-35351
88354-76652-92526
Giải 363773-61679
Giải 285266
Giải 172061
Giải Đặc Biệt238925

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 28/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 28/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 21/04/2016
Giải 818
Giải 7444
Giải 64288-0943-1690
Giải 58066
Giải 461441-64059-39721-78698
38085-81586-37326
Giải 391397-80140
Giải 279962
Giải 168830
Giải Đặc Biệt055367

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 21/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 21/04 Gửi đến 998

Tên giảiKết quả ngày 14/04/2016
Giải 814
Giải 7699
Giải 67640-2505-9524
Giải 57793
Giải 450948-29162-22052-86197
73221-53914-52191
Giải 361697-66778
Giải 297543
Giải 100485
Giải Đặc Biệt974023

Lấy KQXS Tây Ninh Ngày 14/04/2016
Soạn tin: KQXS TNinh 14/04 Gửi đến 998

Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
65 Trương Định Q.3, Tp.HCM

Online mobile, dịch vụ SMS, xem clip, nghe nhạc online